FSK Maj News

 

Kasper, Jeff og Christoffer slutter som træner, og vi har slået nogle af de mindre hold sammen til større fælles hold med både pads og kampteknik, Mandag og Onsdag. Stefan er skadet, så vi lukker midlertidigt ned for onsdags holdet i BJJ kl.1700 og beder alle om at komme til træning de andre dage i stedet. I første omgang  er ændringerne frem til sommerferien. Det har indvirken på hele holdplanen og den nye med ændringerne på er linket til her!

Oliver Geddes – der lige har vundet BJJ guld i Zürich Open, træner os fortsat mandag og torsdag helt frem til sommerferien.

Kvartalsbetalingen er ophævet, da det viste sig at skabe unødigt meget tumult. Fra den 1. juni er alle sat på månedlig betaling igen og vil ikke blive opkrævet  for 3 mdr., men kun for juni måned, hvorefter der ikke vil blive opkrævet yderligere over sommeren, da vi holder ferie/klubben er lukket.

Sommerferien starter tidligt i år – 1. juli 2014……. fordi

Vi planlægger en omstrukturering af klubben og går fra et selskab til en forening.  En forening vil umiddelbart betyde, at vi kan opnå nogle forskellige fordele:

  • Vi kan opnå støtte til stævner og turneringer, hvilket betyder at klubben kan dække betalingen til udflugter, som medlemmerne på nuværende tidspunkt selv betaler.

  • Vi kan søge støtte til nyt udstyr og træningsgrej.

  • Vi kan opnå støtte til lokaler, hvilket betyder at huslejen falder til et minimum.

Alt i alt burde, det bevirke at økonomien får mindre indvirken på klubbens drift  og at den månedlige medlemsbetaling sandsynligvis falder markant. Vi har, uden at det var hensigten, skabt strukturen og miljøet omkring en forening, da alle trænere og staff er ulønnede og medlemmerne altid hjælper til – nøjagtigt som i en forening.

En forening vil også betyde, at klubben bliver mere demokratisk opbygget og at medlemmerne i højere grad træffer beslutningerne og deltager i driften af klubben, også administrativt.

Når FSK går fra et firma til en forening, fortsætter vi ikke med at være lige så enebestemmende længere, men er underlagt en del regler, hvor eks. lokaleforhold, omklædningsrum og den slags er reguleret. Klik her og læs om foreningsdrift og opbygning.

Første punkt er at klubben skal have lavet en stiftende general forsamling, hvor alle (kommende) medlemmer og andre interesserede er indkaldte.

FightSport Køge (foreningen) indkalder derfor til stiftende general forsamling den:

2. juni kl. 1810 på Tigevej 12, 4600 Køge.

Tilmeld dig med det samme her!

Det obligatoriske og formelle tager ca. 15 min, så det burde ikke få indflydelse på Thai træningen. Der oprettes en FB event man kan tilmelde sig, hvor der også vil være et udkast til foreningens vedtægter og noget andet bureaukratisk papirnusseri.