FSK Breaking News april 2014

 

 

Vi er nu nået til foråret og har i den forbindelse nogle små justeringer, frem til sommerferien som er vigtige at vide for medlemmerne.

Code of Conduct
Vi har udarbejdet et værdisæt som vi mener er repræsentativt for klubbens holdning, vores medlemmers indbyrdes forhold og de uskrvene regler som vi har i. Klik her og se om ikke du er enig. Det kan desuden være en rigtig god ide at kunne, da den "muligvis" indgår i den næste konkurrence.

Juniorhold og børnehold
Det er blevet en stor succes med børnehold i klubben, hvor dem under 10 år kan deltage sammen med en forældre/ voksen. Det er et positivt problem at vi pludseligt er mange – men har også givet et praktisk problem, da der ikke er plads i den lille sal til både at have børn og juniorer samtidig. Vi beklager selvfølgelig overfor de forøældre og børn, der havde regnet med at komme hver mandag også, men det kan ikke bliver på andre måder lige pt..Derfor bliver løsningen fremover at:

Mandag – kun juniorer mellem 10 og 16 år, der ikke har forældre med. (Lille sal)
Onsdag – Juniorer og børn med forældre, (stor sal)
Juniorer og forældre er også velkomne om lørdagen til fælles thai.

Økonomi og medlemmer
Klubben vokser stadig så småt og der er ca. 60 betalende medlemmer og lige under 20 frivillige (trænere og staff). Vores næste investering bliver fleksible spejlvægge i den lille sal, som vi forsøger at spare op til og derfor har indført nogle ændringer for sikring af betaling, som kan ses på punktet herunder. Kender du en sponsor – så sig endelig til! 
Vi kigger i øvrigt på en mulighed for at få nogle formiddags thai hold og arbejder frem imod at realiserer dette inden for et par måneder.

Ansvar for egen betaling
Vi har PBS tilmelding på ca. halvdelen af de aktive i klubben og den anden benytter andre betalingsformer. Der er fra 1. april indført, at man selv skal sikre sin betaling inden den 7. i månenden – og alle andre end PBS medlemmer skal kunne dokumentere dette på opfordring.

I praksis vil det foregå ved, at alle andre end PBS betalings magneter tages ned hver den 1. i månenden og man får sin magnet udleveret ved skranken indenfor den første uge, ved at forevise dokumentation for betaling – eller betaler på stedet.

Er der ikke modtaget en form for betaling inden den 7. i måneden, udmeldes man automatisk og hvis/når man kommer igen i klubben må man melde sig ind igen med de ekstra omkostninger det medfører. (se næste punkt herunder)

Sådan dokumenterer du din betaling, hvis du ikke er på PBS

Mobilepay – billed på egen telefon.
Netbank overførsel – Print, eller screendump på telefon
Giro – medbring girokortet
Kontant – få en kvittering i klubben på din kontantbetaling og ha' den i tasken (fra 1. april)

Administrationsgebyr
Klubben bruger for meget tid på de medlemmer, der melder sig ud og ind flere gang i løbet af et år med korte intervaller og det medfører en del administrativt bøvl at sikre betalinger, medlemsskab osv. Vi har defor indført samme indmeldelseprocedure der er kendt fra eks. fitness centre og andre kampsportsklubber, hvor man ved indmeldelse eller genindmeldelse betaler et administrationsgebyr på 200 kr. Dette skulle forhåbentligt sikre at klubben ikke behøver at have så meget fokus på den del og vil ikke have indflydelse på klubbens faste medlemmer.